17 December 2008

E'jah (Nur Khadeejah) #3 & A'man (Nur Abdurrahman) # 2

Tahun 2009 ejah masuk darjah satu, aman pula naik darjah 3...

No comments: