18 December 2008

Sifat Umat Muhammad s.a.w

Berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah "Ketika Musa a s membaca lauh lauh (papan tulis), terlihat olehnya sifat-sifat kelebihan umat Muhammad, lalu beliau berkata," Ya Tuhanku, siapakah gerangan umat yang di rahmati seperti yang ku dapati dalam lauh-lauh ini?". Maka berfirman Allah s.w.t " Itulah umat Muhammad. Mereka rela dengan rezeki sedikit yang aku berikan kepadanya, maka aku pun rela dengan amalan yang sedikit dari mereka. Akan Aku masukkan mereka ke dalam surga dengan kesaksian Laa ilaaha illallah.

Berkata Musa a s "Aku dapati di dalam lauh-lauh ini satu umat yang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah-wajah yang bercahaya laksana bulan purnama. Jadikanlah mereka itu umatku ya Allah. Berfirman Allah s.w.t "Mereka itu adalah umat Muhammad s a w. aku bangkitkan mereka itu pada hari kiamat dengan wajah wajah yang bersinar dan bercahaya disebabkan bekas-bekas dari wudhu dan sujud mereka"

Berkata Musa a s "Aku dapati di dalam lauh-lauh ini satu umat yang berkain selendang di pundak dan bersenjata pedang di bahu masing masing. Mereka itu adalah orang yang sentiasa bertawakal dan dadanya penuh keyakinan. Mereka menyeru nama Allah di hadapan tiap tiap rumah untuk berjihad di atas kebenaran, sehingga akhirnya mereka pun membunuh Dajjal. Jadikanlah mereka itu umatku" Berfirman Allah s w t " Tidak! mereka itu umat Muhammad saw"

Berkata Musa a s "Aku dapati di dalam lauh-lauh ini satu umat yang bersolat lima kali sehari semalam, sehingga terbukalah pintu pintu langit dan turunlah rahmat bagi mereka. Jadikanlah mereka itu umatKu, Ya Allah" Berfirman Allah s w t Mereka itu adalah umat Muhammad s a w"

Bersambung....

No comments: