21 January 2009

Iblis...

Dirawikan bahawa nama Iblis di langit dunia ialah Abid.Di langit kedua Zahid. Di langit ke tiga Arif. Di langit keempat Wali. Di langit kelima Attaqi. Di langit keenam Alkhozin. Di langit ketujuh Azazil dan di lauhul Mahfus Iblis.
Dia lupa akibat urusannya. Maka apabila Allah swt memerintahkanya sujud kepada Adam as. Dia berkata "Apakah dia lebih mulia dari aku? Bukankah aku lebih mulia darinya? Kau jadikan aku dari api dan kau jadikan dia dari tanah".
Allah berkata, "Aku boleh berbuat sekehendakKu".
Dia mengira dirinya mulia. Dia berpaling dari Adam dengan bongkak, di mana malaikat telah sujud kepada Adam. Ketika mereka bangun dan melihat Iblis tidak sujud, maka mereka sujud kali kedua untuk bersyukur.
Namun Iblis tetap berpaling dari mereka tanpa menyesal. Lalu Allah menjadikan rupanya seperti babi, kepalanya seperti unta, dadanya seperti punggung unta besar, mukanya bagaikan kera, kedua matanya koyak sepanjang mukanya, hidungnya agak berlubang lebar, bibirnya bagai bibir tsur, taringnya keluar bagai babi, janggutnya berbulu tujuh panjang sekali, Allah sentiasa melaknatinya sampai hari kiamat, kerana dia kafir. Dari malaikat yang yang paling agung menjadi sedemekian rupa. Sesungguhnya ini adalah merupakan peringatan.
Tersebut dalam Atsar. Ketika Allah menjadikan Iblis demekian rupa maka Jibril dan Mikail menangis. Allah berkata kepadanya "Mengapa engkau menangis?" Keduanya berkata "Ya tuhan kami, kami tidak berkuasa di atas kekuasaan Mu." Allah swt berkata "Ya demikian pula kalian tidak berkuasa atas kekuasaan Ku".

No comments: